BRICK & BLOCK

BRICK & BLOCK

Blocs d’herba i blocs d’enllaç

22
33
66
11
77
55
44
99
88
222
333
444
555
111

Maó inclinat

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8

Pedra de vorera

11
3
10
2
9
1
8
7
6
5
4

Paviment de maó

111
222
333
444

Bloc

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8